Mash-up Không trở về - Phép Màu [audio] Sĩ Thanh

Bản Mash-up sôi động được Sĩ Thanh thực hiện để trình diễn tại Yan Beatfest 2014
Fan page Sĩ Thanh: pages/S%C4%A9-Thanh-Offical/196558613740357
Facebook chính thức của Sĩ Thanh: SiThanh1012?fref=ts
Thank you!!

NHẬN XÉT

  1. tran rau

    tran rau6 năm trước

  2. Tiến Lê Trọng

    Tiến Lê Trọng7 năm trước

    a ha zui ghê chờ lâu giờ cuối cùng chị cũng thu nghe bản audio hay quá đi chị ơi .......chị thật biết chiều fan....ju chị quá